FANDOM


تصفیه آب صنعتی

سیستم های تصفیه آب صنعتی با توجه به کاربرد به چند دسته  اصلی تقسیم می شوند که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم :


  • تصفیه آب صنعتی به روش اسمز معکوس : این سیستم ها در صنعت برای شیرین سازی آب های لب شور و آب دریا و در مواردی برای تولید آب های فوق خالص کاربرد دارند . کاربرد دیگر این سیستم در فرایندهای تغلیظ می باشد.اساس کار این سیستم ها بر پایه عبور آب از غشا های اسمز معکوس که به اصطلاح ممبرین RO نامیده می شوند می باشد.این سیستم در کلیه صنایع مواد غذایی ، تولید آب معدنی ، تجهیزات آرایشی بهداشتی ، صنایع دارویی ، صنایع الکترونیکی ، سیستم های شهری تولید آب شرب و بطور کلی در هر صنعت و جایگاهی که نیاز به آب با کیفیت و مناسب جهت انجام امور صنعتی و آشامیدنی باشد ، می توان از این سیستم استفاده نمود.