FANDOM


دستگاه تصفیه آب صنعتی

بطور کلی می توان دستگاه تصفیه آب صنعتی به روش اسمز معکوس RO را با توجه به کیفیت آب ورودی به دو دسته اصلی ، لب شور (Brackish water) و دریایی (Sea water) تقسیم نمود.

  • دستگاه تصفیه آب صنعتی برای آب های لب شور (Brackish water) : این سیستم برای آب هایی با TDS<10000 ppm کاربرد دارد و معمولا ریکاوری این دستگاه ها بین 75-50 % می باشد.
  • دستگاه تصفیه آب صنعتی برای آب های دریا (Sea water) : این سیستم برای آب هایی با 10000<TDS<45000 ppm کاربرد دارد و معمولا ریکاوری این دستگاه ها بین 35-30 % می باشد.

اصول کاری این دو سیستم تا حدود زیادی مشابه یکدیگر می باشد و هردو از قسمت های پیش تصفیه و  اسمز معکوس '        'RO  تشکیل شده اند.

 

انواع آرایش های سیستم RO :


  • آرایش تک مرحله ای (Single stage) : این حالت آب ورودی فقط یکبار از هر ممبران عبور می کند و حداکثر ریکاوری در این آرایش 50% می باشد.
  • آرایش چند مرحله ای (Multi stage) : در مواردی که از نظر تامین آب ورودی در مضیقه باشیم و نیاز به بالا بردن ظرفیت تولید داشته باشیم ، حتما باید از آرایش های چند مرحله ای در چیدمان ممبران های RO استفاده نمود.بطوری که پساب تولید شده از مرحله اول وارد مرحله دوم می شود و در نهایت مرحله دوم با تصفیه پساب مرحله اول ، مقداری به آب تولید شده مرحله اول می افزاید و ظرفیت تولید را افزایش می دهد.از معایب این روش می توان به پایین آوردن کیفیت آب تصفیه شده اشاره نمود.
  • آرایش دو پاس (Double-RO) : از این سیستم در آب های لب شور برای تولید آب با کیفیت بالا و برای آب دریا در مناطقی که کیفیت آب ورودی بسیار پایین باشد استفاده می شود.در این نوع آرایش غشایی ، آب تصفیه شده پاس اول که ممکن است خود از چند مرحله ممبران تشکیل شده باشد وارد پاس دوم شده و با عبور آب از ممبران های موجود در پاس دوم به آب بسیار با کیفیتی دست می یابیم.از معایب این سیستم می توان به هزینه اولیه و نگهداری بالای آن اشاره کرد.