FANDOM

 • Nakisaa2000

  در عصر امروز افراد زیادی هستند که برای خرید کردن و تهیه ی مایحتاج خود از مغازه های کوچک استفاده نمی کنند.یکی از بزرگترین دلیل های این مساله میتواند این باشد که یک مغازه کوچک تمام مایحتاج روزانه ی یک فرد را نمی تواند تامین کند و هنگامی که آن فرد تممی خواهد که به خرید برود ترجیح می دهد به یک فروشگاه بزرگ و یا هایپرمارکت مراجعه کند تا بتواند در زمانی کوتاه تمام مایحتاج یک ماه خود را در محیطی آرام و بزرگ و همچنین دارای راهنما برای کمک کردن در مورد اجناسی که می خواهند خریداری کنند.

  با توجه به همه ی این مسائل فروشگاه های بزرگ و هایپرمارکت ها در سراسر شهر زیاد شدند.

  مساله ی دیگری که در این بین به وجود آمد مساله ی پرداخت کردن قیمت محصولات بود.با توجه به این که مقدار خرید های مشتریان زیاد می باشد دیگر نمی توان از ماشین حساب و چرتکه برای حساب کتاب است…

  Read more >
 • Nakisaa2000

  در عصر امروز افراد زیادی هستند که برای خرید کردن و تهیه ی مایحتاج خود از مغازه های کوچک استفاده نمی کنند.یکی از بزرگترین دلیل های این مساله میتواند این باشد که یک مغازه کوچک تمام مایحتاج روزانه ی یک فرد را نمی تواند تامین کند و هنگامی که آن فرد تممی خواهد که به خرید برود ترجیح می دهد به یک فروشگاه بزرگ و یا هایپرمارکت مراجعه کند تا بتواند در زمانی کوتاه تمام مایحتاج یک ماه خود را در محیطی آرام و بزرگ و همچنین دارای راهنما برای کمک کردن در مورد اجناسی که می خواهند خریداری کنند.

  با توجه به همه ی این مسائل فروشگاه های بزرگ و هایپرمارکت ها در سراسر شهر زیاد شدند.

  مساله ی دیگری که در این بین به وجود آمد مساله ی پرداخت کردن قیمت محصولات بود.با توجه به این که مقدار خرید های مشتریان زیاد می باشد دیگر نمی توان از ماشین حساب و چرتکه برای حساب کتاب است…

  Read more >